Covid-19 og dialogisk undervisning.

Covid-19 har virkelig utfordret meg og min undervisning. Det å kunne fortsette med dialog, diskusjon, dybdesamtaler enkeltvis, i par eller i grupper – hvordan skulle jeg gjøre det?

Til vanlig i klasserommet prøver jeg å legge opp til “kreativt kaos” der vi starter et sted, så får vi se hvor vi havner etterhvert. Vi arbeider med tydelige rammer som hjelper oss til holde oss “innafor” og er til hjelp for at prosessen går framover og ikke ut til sidene.

I dette læringsmiljøet bruker jeg i all hovedsak dialogisk undervisning, der jeg har fokus på:

  • At spørsmål er formulert slik at de oppfordrer til gjennomtenkte svar.
  • Svarene er en katalysator til ytterligere spørsmål. Dette er byggesteiner i en lengre dialog istedet for konklusjoner.
  • Å koble sammen elevens bidrag til en sammenhengende helhet.
  • Å hjelpe elevene med å sette sammen kunnskaper og ferdigheter til å tenke ut nye spørsmål i arbeidet mot forståelse.

Det er mange flere aspekter ved dialogisk undervisning, men har valgt ut disse for å vise at dette går an, selv om undervisningssituasjonen plutselig ble totalt endret.

For å kunne opprettholde dialogen med elevene, måtte denne endres til en kombinasjon av synkron og asynkron samtale. Organiseringa ble det samme som i klasserommet, der elevene jobber sammen i læringsgrupper (2-3 pr gruppe). For at kombinasjonen av asykron og synkron samtale skal fungere må undervisningen designes slik at det blir tid og rom for dialog. Min løsning ble en slags labyrint, der elevene måtte jobbe seg ut av labyrinten ved å samle ledetråder i form av nøkkelord. Nøkkelordene leder de fram til en sammenheng. Labyrinten ble delt opp i tre deler, der de tre delene hadde en felles sammenheng med hovedteamet for labyrinten. (Se labyrinten- her er det to Labyrinter med hvert sitt hovedtema).

Elevene jobber med Labyrinten i sitt tempo. For hvert steg de arbeider seg ut av labyrinten, legger de ut sine funn/ spor i CHAT. Det gjør at selv om jeg sitter i webmøte med en annen gruppe, kan jeg gi en kjapp tilbakemelding på om der på sporet eller ikke. Den asynkronesamtalen gir meg oversikt og ledetråder til hva og hvordan jeg skal stille spørsmål i den synkrone dialogen.

Den synkrone dialogen kan variere mellom å hjelpe elevene på detaljnivå, slik at de kan få med seg de riktige puslebitene (nøkkelordene) videre. Men det aller viktigste er å få satt det vi har jobbet med inn i en helhet og sammenheng. Erfaringene viser at disse samtalene har kvalitet og mye dybdelæring i seg.

Årsaken til dette mener jeg er at bruken av TID har endret seg. Plutselig kunne vi ha dialoger på 5,6 ja 10 minutter uten å bli avbrutt eller forstyrret. De andre gruppene måtte vente litt, men de jobbet videre og brukte tiden godt. I stedet for at jeg raste som en virvelvind mellom gruppene fikk elevene tid til å arbeide i sitt tempo. Selvsagt velger noen elever å arbeide i et dovendyrs tempo, men også der hadde vi kvalitet i dialogen.

En kobling mellom den asynkrone og synkrone dialogen er Flipgrid. Etter at elevene er ferdig med en del av labyrinten, samler de nøkkelordene og setter disse i en helhet/ sammenheng med det de har jobbet med så langt. Før de presenterer i Flipgrid, må de ha synkron samtale med meg for å kvalitetssikre at de setter kunnskap og ferdigheter sammen til en forståelse.

Inne i alt dette jobber vi samtidig med det å lære å lære ved å tolke, analysere tekster av ulike modalitet. Vi bruker også læringsgropa “The Learning Pit” (James Nottingham) til å visualisere hvor vi er i læringsprosessen.

Dialogisk undervisning fungerer faktisk veldig bra, selv med hjemmeskole. Og med kvalitative samtaler får man observert og kartlagt elevenes læringsprosesser. Men totaliteten av undervisnings og læringssituasjonen er ikke optimal for hverken meg eller elevene. Klassesamtalen, det å se elevene, det å kunne søke sende blikket som elevene søker etter osv. er selvsagt noe som forringer læringsarbeidet mye.

Bjørn Bolstad skriver på sin blogg, at fagsamtalen har forsvunnet med Covid-19. Er så enig, og jeg ser dette i sammenheng med lærernes digitale kompetanse (PfDK). Som digitale veileder kan jeg sammenligne bruken av digitale verktøy med hvilke lærere som bruker verktøyene. De med forholdsvis høy PfDk, bruker digitale verktøy til å skape en mer dialogisk undervisning enn de med lav PfDK, som i stor grad legger opp til individuelle innleveringer. I løpet av ukene med hjemmeskole. så har mange lærere utviklet sin PfDK, men det er på et grunnleggende nivå.

Hva skjer når vi kommer tilbake til skolen? Min skole har startet forberedelsene, og alt handler naturligvis om organisering for å ivareta smittevernreglene. I to timer ble vi presentert tiltak og kreative løsninger, men ingenting om hvordan undervisning og læringsarbeid skal foregå. Elevene skal nå sitte på sin plass med 1 meter til sine medelever. Klasserommet er delt i to med hyller o.l, som gjør det vanskelig å se over til den andre siden. Elevene skal sitte på sin plass, jeg som lærer skal også være mest mulig i ro. Hvordan skal jeg nå kunne få til de gode samtalene i klasserommet? Ikke alle ser hverandre, ikke alle ser meg fordi de sitter på skrå eller med ryggen til.

Yepp, Covid-19 har drept fagsamtalen i hjemmeskolen, men det blir faktisk verre nå. Omstillingen til hjemmeskole klarte vi, men klarer vi å omstille oss til denne formen for skole?

Min plan er allerede lagt. Dialogisk undervisning skal gjennomføre i UTESKOLE. ——–Det er bare det at snøen laver fortsatt ned, i terrenget er det metertykk delvis råtten snø, i fjæra ligger snø og iskanten ned til flo-målet og de få snøfrie asfalterte områdene rundt skolen er konstant våte av snøsmeltingen, grusen ligger tommetykk etter vinteren og området er regulert av timeplanen.

Men vi er jo lærere,- og løser denne utfordringen også!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s