Category: Norsk 2.0 Studie NTNU

“Peer Gynt på ville veier”

"Peer Gynt på ville veier" Klassebeskrivelse Klassen (9.trinn) er ikke helt der vi ønsker at de skal være i progresjonen når det gjelder tekstkompetanse, og det å bidra med egne meninger og refleksjoner i fagsamtaler, gruppediskusjoner og plenumsdiskusjoner. De er en litt «taus» klasse både muntlig og skriftlig. Klassen er veldig «pensumorientert», de liker å … Continue reading “Peer Gynt på ville veier”

Har skjønnlitteraturen noen verdi i dagens skole?

Skjønnlitteratur i læreplanen Skjønnlitteraturens posisjon i læreplanen har endret seg radikalt de siste 20 årene. I L97 var den klassiske skjønnlitteraturen en del av kulturarven. Læreplanen definerte hvilke klassiske tekster, og hvilke forfattere man burde arbeide med. Læreplanen la vekt på de litterære epokene, og den litterære kanon var i fokus. I LK06 endres dette … Continue reading Har skjønnlitteraturen noen verdi i dagens skole?

Forstår vi sammenhengen mellom vurdering og læring?

Av Tor Kjelstad (Luggum) Det er lørdagskveld. Anne Lindmo har invitert Christian Berge landslagstrener i håndball, som nettopp ledet laget til sølv i VM , g teaterinstruktør Marit Moum Aune til en lørdagsprat om bl.a ledelse og feedback. Underveis i samtalen kommenterer Aune hvordan Berge gjennomførte timeoutene i VM. Berge forklarte at han er godt … Continue reading Forstår vi sammenhengen mellom vurdering og læring?