Videos

“Peer Gynt på ville veier”

"Peer Gynt på ville veier" Klassebeskrivelse Klassen (9.trinn) er ikke helt der vi ønsker at de skal være i progresjonen når det gjelder tekstkompetanse, og det å bidra med egne meninger og refleksjoner i fagsamtaler, gruppediskusjoner og plenumsdiskusjoner. De er en litt «taus» klasse både muntlig og skriftlig. Klassen er veldig «pensumorientert», de liker å … Continue reading “Peer Gynt på ville veier”