Oppover eller nedover?

Hvorfor bare oppover? Uansett hvor man er på tur, så må man oppover. Turen til hytta er oppover. Fra hytta til utkikkspunktet er det oppover. Fra parkeringsplassen til fjellet er det oppover. Er det i det hele tatt mulig å få oppleve nedover uten å måtte forholde seg til oppover?

Oppover og nedover blir som høna eller egget. Hvem kom først? Ved starten av det hele var det verken oppover eller nedover. Etter The Big Bang ekspanderte Universet utover. Fra ett enkelt punkt fikk vi noe lineært, ergo noe som er tilnærmet bortover, men på et eller annet sted blir dette konvertert til nedover og oppover.

De første organismene skal ifølge evolusjonen startet i havet, der mye av livet handler om å bevege seg i, eller bortover. Etterhvert flytter livsformene seg til landjorda og denne endringen blir definert som opp på land. Hvem har bestemt at det skal hete opp av vannet, opp på land? Man kan forflytte fra vann til land i en mer lineær form, ergo bortover. Denne lille detaljen om at vi forflyttet oss oppover, medførte til at vi har fått motbakkene. Tenk om livet flyttet seg ned til land, hvilke muligheter ville det ha gitt; Å dra nedover til hytta på fjellet, å sykle ned til jobben selv om terrenget viser ned motsatte.

En løsning på dette kan være å fjerne opp og ned. Vi trenger kun å forholde oss til preposisjonen til. Da drar vi til noe, altså lineært og bortover. Sett av et par minutter og tenk over hvor mye og hvor nødvendig er det å måtte bruke oppover og nedover. Sammenlign resultatet med hvor nødvendig bortover og utover er.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: