Karasjohka – en padlebeskrivelse

…les mer om Karasjohka her (klikk lenken)

Karasjokha har sine kilder rett ved grensa til Finland. Starter man turen der oppe, har man over 10 mil med elv foran seg ned til Karasjok. Det mest vanlige er å starte fra Vouttasjavri eller Boulzajavri, som gir henholdsvis 70 km og 90 km elv. Det er fra Vouttajavri elva endrer karakter og krever mer av utstyr og ikke minst padleferdigheter.

Denne tur og padlebeskrivelsen er basert på egne erfaringer etter mange turer, med forskjellig utstyr og ulik vannstandsnivåer. Bilder/ kart og koordinater er ut ifra norgeskart.no (EU89, UTM-sone 35W), og kartblad – Norgeserien 10166 Ahkkanas.

Utstyr/ Kanoer

Skal man padle fra Vouttasjavri til Assebakte/ Karasjok, så må man være oppmerksom på vannstanden. Bruk NVE sine prognoser og kart. Er det høy vannstand setter elva krav til utstyr på en helt annen måte enn ved lav vannstand.

Ally er en populær farkost, som er blitt brukt på turer mellom Boulza og Vouttasjavri all hovedsak. Vi har også brukt denne til Assebakte, på lav vannstand. Med to personer og opppakning, så er det krevende å padle på en trygg og sikker måte. Allyen ligger tungt i vannet og gir lite løft i valser/ bølger. Den er tung å flytte på ved hurtige kursdendringer. Min erfaring og klare anbefaling er å invistere i “flytebag” som f.eks Beluga flytebag 48”, som skal plasseres foran og gi løft i valsene. Det finnes også luftmatter til å legge i bunn av kanoen. I den øvre den fra Boulza og ned til Vouttasjavri fungerer Allyen veldig bra.

Kanoen vi bruker aller mest er Zodia Jumbo Indio. Denne flyter høyt i vannet selv med mye oppakning. Er uovertruffen når elva begynner å kreve sitt, valser og bølger danser den på som dupp nedover. Selv på åpen vann der det er vindutsatt, så er den enkel å holde på rett kurs. Selv om man padler alene så er den grei å manøvrere i litt vind. Jumboen har et bunnkammer og to sidekammer og er veldig slitesterk. Veier 25 kg, noe som indikerer at selve pvc-duken er gangske tykk. På turen fra Boulzajavre til Myrskog denne sommeren (2017), fikk vi kun ett hull i den ene kanoen.

Padlebeskrivelse

Litt av meningen med denne padlebeskrivelsen er å kunne hjelpe andre på tur, med tips og info om stryk og padlestrekninger. Karasjohka er en naturopplevelse som anbefales på det sterkeste. Padlebeskrivelsen er delt opp i flere strekninger/ distanser for å gjøre det litt mere oversiktelig.

Distanse
Boulzajavri Ø: 394512 N:7647268 til Vouttasjavri Ø: 388025 N: 7663386

Distansen inneholder ikke noen spesielle utfordringer. På lite vann blir det mye stein og en del småbæring/ gåing i elva. På høy vannstand glir man lett fram over det meste. NB! Kart/bildene viser veldig lav vannstand. Men det finnes noen få partier man skal være litt oppmerksom på.

Stryk 1 – Ø: 393294  N: 7648391 – har et lite parti der elva snevrer inn og skaper sidevalser som kan være ubehagelige ved litt vann i elva. Ved mye vann går det et bekkefar til venstre som man kan dra seg ned.

Stryk 2 Boulzovouttas
Stryk 1 – Ø: 393294  N: 7648391

Stryk 2 – Ø: 388419  N: 7658604utgang ned til loubbal med en øy har en utgang i en sving som har balser og steiner. På mye vann er det enkle valser, på lite vann kan valsene være mer krappe.

Stryk3 Boulzo Vouttas
Stryk 2 – Ø: 388419  N: 7658604

Stryk 3 – Ø: 388213  N: 7661189 – utgangen har steiner og valser. Kan være litt vanskelig å lese, blir en del sving på lavere vannstand. På høy vannstand, noen valser i utgangen.

Stryk3 Boulzo Vouttas
Stryk 3 – Ø: 388213  N: 7661189

Distanse
Vouttasjavri Ø: 388025 N: 7663386 til Fielbmajohka Ø: 392977 N: 7670369

Distansen inneholder flere stryk. Noen er helt enkle, mens andre krever en del. Elva kjennetegnes med enkle innganger og vanskelige utganger. Ta alltid en befaring først, uansett vannstand.

Stryk 1 – Utløp Vouttasjavre Ø: 388446  N: 7665409

Utløpet av Vouttasjavre går fra lett og enkelt stryk til mer fall, der et parti ikke er anbefalt å padle. Hold høyre side av elva i ca 300 meter til det blir et mer stille parti. Herfra liner/otrer man kanoen ned via en en sidebekk. Når man kommer inn igjen i elva padler man lett ut på høyreside ved høy vannstand og høyre/ midt ved lav vannstand.

Stryk 1 Vouttas
Stryk 1 – Utløp Vouttasjavre Ø: 388446  N: 7665409

Stryk 2 – Ø: 389186 N: 7666390

Stryket starter rolig men får en del valser i midtre og siste del. Ved mye vann kan valsene være store og bør unngås. Da kan man ta venstre side av stryket, ned til en liten dam, dra over noen steiner og padle ut på venstre side. Ved lav vannstand kan valsene slå inn fra siden og gjøre det litt trøblete i forhold til å finne linja. Utgangen er steine. Befaring på høyre side (øst). Enkelt å otre/line på høyreside (øst).

Stryk 2 – Ø: 389186 N: 7666390

Stryk 2
Stryk 2 – Ø: 389186 N: 7666390

Stryk 3 – Ø: 389585 N: 7667242

Første del er greit, men siste del er vanskelig. I utgangen står det en stor stein (pyramide) som er vanskelig å komme rundt. På lav vannstand er den padlebar, på høy vannstand bør man otre ned. Ved høy vannstand er det et sidefar(bekk) på venstre side (vest) som er enkel å dra kanoen ned. Kan også otre i hovedfaret. Befaring på venstre side (vest).

Stryk 3
Stryk 3 – Ø: 389585 N: 7667242

Stryk 4 – Ø: 392034 N: 7668523

Ved mye vann er partiet enkelt. Ved lavt vann er det steinete og man må lete etter det beste faret med mest vann. Noe steinete slik at det blir en del svinging ved lite vann. Se etter faret i midten, så til venstre og ut.

Stryk 4
Stryk 4 – Ø: 392034 N: 7668523

Stryk 5 – Ø:392807 N:7669333

Enkelt ved mye vann, kan være steinete i utgangen ved lavt vann.Tydelig V-inngang.

Stryk 5b
Stryk 5 – Ø:392807 N:7669333

Stryk 6 – Ø:392817 N:7670054

Stryket er litt lengre enn de foregående og ender opp i en liten luobbal der Fielbmjohka kommer ned. Stryket er kjent (beryktet) for utgangen, som er en steinmur. Selv på høy vannføring er det vanskelig å komme igjennom denne muren. På lav vannstand så blir det tørt land, som man må dra over.

Første del av stryket består av et lite “dropp”. Ved mye vann blir det noen kraftlige valser man bør unngå. Ved lite vann er det padelbart. Enkelt å otre ned forbi “droppet” på høyre side (øst).

Ved mye vann så blir det kraftige valser i nedre del. Kan holde til høyre, men en litt tungt lastet Ally kan få problemer med å posisjonere seg riktig og kan komme inni valsene. Greit å otre ned på venstre side (øst). Ved lavt vann er det greit å holde seg midt i elva. Man ser steinene lett og det er greit å manøvrere seg ned. Nb! Utgangen er en “steinmur”.

Stryk 6 Fielbm
Stryk 6 – Ø:392817 N:7670054

 

Distanse                                                                                                                           Fielbmajohka Ø: 392937 N: 7670418 til                                       Suorpmogorzi Ø: 401730  N: 7673150

Elva har flere partier som krever enten bæring eller otring. Viktig å være oppmerksom på utgangene på strykene som er kommentert.

Stryk 1 – Ø: 392937 N: 7670442

Utløp fra loubbal der Fielbmajohka kommer inn. Elva presses sammen i et trangt gjel, som fører til store valser på høy vannstand. Valsene står med god avstand og er stabile. En Ally kan oppleve å få et knekkpunkt når den går over valsene. Befaring på venstre side. Otring på venstre side.

Stryk B1
Stryk 1 – Ø: 392937 N: 7670442

 

 

Stryk 2 – Ø: 394110 N: 76711265

Lailafossen er egentlig en stein som skaper trøbbel i en sving. Den ligger i en canyon med bratte vegger på begge sider og kjører man utfor er det ingen vei tilbake.

Fossen er padlebar på lav vannstand, da er farten lav og vannet opp over steinen er ubetydeilg. Ved lav vannstand er det tørt på innsiden (til høyre) for steinen, slik at man kan dra seg over den. På høyere vannstand blir svingen inn mot steinen mye mer markert og det er vanskelig å posisjonere seg i elva. Dette fører til at man havner i leia/ faret inn mot steinen og risikoen for et velt øker betraktelig.

Befaring på høyre side og bæring på høyre side. En markant stil fra elva sees godt ca 60-80 meter før stryket begynner. Bæringa er tyngst opp den første bratte bakken, deretter er det kuppert, men lett terreng før man drar seg ned til elva igjen. Distansen er ca. 750-800 meter.

Stryk B2 Lailafoss
Stryk 2 – Lailafoss Ø: 394110 N: 76711265

Stryk 3 – Ø: 394580 N: 7671380 til Ø: 396240 N: 7671484

Dette partiet inneholder ingen spesielle vanskeligheter. Ved høy vannstand glir man lett avgårde. Ved lav vannstand kommer steinene fram og det blir litt svinging, men farta er lav og elva er oversiktlig.

Stryk b3
Stryk 3 – Ø: 394580 N: 7671380 til Ø: 396240 N: 7671484

Stryk 4 – Ø: 396103 N: 7671448

Stryket kan virke lett og overkommelig i starten, men utgangen er utfordrende. Elva drar seg inn i en venstresving og mot en bergvegg. Her er det steiner og valser. På lav vannstand kan det være vanskelig å svinge rundt steinene. På høy vannstand blir valsene store. For de som har padlet her for en del år siden, vil merke at elva har endret seg her. Flom har nok endret på selve svingen. Befaring og otring på venstre side. Etter stryket blir det et lengre parti med stilleflytende elv.

Stryk B4
Stryk 4 – Ø: 396103 N: 7671448

Stryk 5 – Ø: 399132 N: 7672913

Inngang og første del er greit på alle vannstander. På lav vannstand vil steinene etterhvert kreve en del svinging. Hold midt i elva.Ved høyere vannstand så blir det flere valser å forholde seg til. Ved høy nok vannstand kan man padle langs land på venstre side.Utgangen er en utfordring på mye vann. Store valser og litt kronglete. Otring på venstre side forbi valsene.

Stryk B5B
Stryk 5 – Ø: 399132 N: 7672913

 

Stryk 6 Ø: 400631 N: 7673225

På høy vannstand er utgangen et problem. Store valser i sving mot bergvegg. Anbefaler otring på mye vann. Flere har havarert i utgangen. Otring på venstre side. Kan padle første del, men beregn om man klarer å krysse elva før stryket kommer. Ved lav vannstand er det enklere, men befare først og se hvordan valsene er.

Stryk B6
Stryk 6 Ø: 400631 N: 7673225

Stryk 7 Ø: 401388 N: 7673203

Siste delen ned mot Suorpmo er otring på venstre side. Første delen må otres, deretter er det partier som kan padles. Pass å holde venstre, nede ved en liten dam starter stien for bæring forbi fossen. Litt trangt å komme ut fra bærested, men det går greit. Kan også bære lengre ned.

Stryk B7
Stryk 7 Ø: 401388 N: 7673203
Bæring Suorpmo
Bæring sti – Suorpmo

Distanse                                                                                                 Suorpmogorzi Ø: 402207 N: 7673027 til Hullfossen Ø: 407249 N: 7674449

Elva blir nå grovere og større. Vannstanden påvirker padling markant. Lav vannstand gir lave valser, men en del sving rundt stein. Høy vannstand gir store valser, særlig i utgangene. Strekningen har to lange stryk og ett kort som krever konsentrasjon.

Stryk 1 Ø: 402213 N:7673093

Stryket starter rett nedenfor Suorpmo. Det er ca 700 m langt og rett fram. Første del og midtpartier er enkel. Utgangen har steiner som gir store valser på høy vannstand. Disse kan skape knekkpunkt i en Ally hvis den er tung framme. Valsene står med jevn avstand og lik i størrelse, partier er på ca 40-60 meter. Hold konsentrasjonen helt ned. Otring på venstre side i nedre del. Sti på høyre side av elva.

Stryk C1
Stryk 1 Ø: 402213 N:7673093

Stryk 2 Ø: 402754 N: 7673668

Kort stryk med steiner i inngang og valser i utgang. Hold til venstre for stein i inngangen, følg midt i elva og du ser utgangen greit. Kan være litt svinging og litt trtang utgang ved lav vannstand.

Stryk C2
Stryk 2 Ø: 402754 N: 7673668

Stryk 3 Ø: 403480 N: 7673776

Dette stryket er faktisk lite beskrevet av andre rutebeskrivere, noe som er rart da stryket nesten ikke er padlebart. Stryket kan padles delvis ved lav vannstand.

Stryket deler seg i to, til høyre (markert med gul) er det rett og slett en foss/ fall. Hold til venstre. Den blå linja markerer otringsveis. Ved høy vannstand er det flere partier med store valser. Ved lav vannstand kan man padle deler helt ned til utgangen. Her drar man seg ofte over et lite bekkefar på innsiden av selve stryket. Otring på venstre side går ganske greit. Noen steder med litt busker. Parter ser noe knotete ut, men det tar ikke mye tid og er ikke arbeidsom.

Stryk C3
Stryk 3 Ø: 403480 N: 7673776

Stryk 4 Ø: 404367 N: 7673731

Partiet fram til Hullfossen består av noen småstryk, flate partier før et lengre stryk ned til Hullfossen. Elva er oversiktlig og enkel å lese. På lav vannstand kan det være noen trange partier i utgangene, men ikke noe som skaper problemer. Stien for bæring starter på brekket på Hullfossen. Åpen grønn glenne på høyre side.

StrykC4
Stryk 4 Ø: 404367 N: 7673731

 

Hullfossen Ø: 407236 N: 7674446 – Bæring

Bæring ca 1,2 km på høyre side (øst). Sti/ATV vei i lett terreng. Kan stå en tralle (orange punkt), rett før man går ned den siste bakken.

Bæring Hullfossen 2
Hullfossen Ø: 407236 N: 7674446 – Bæring

 

 

Distanse                                                                                                       Hullfossen Ø: 407997 N: 7674749 til Beaivvasgieddi Ø: 411363 N: 7679008

Denne delen består av 3 partier som er krevende på høy vannstand. På lav vannstand er det meste padlebart. Men her må man regne med både otring og bæring ut ifra utstyr, ferdigheter og vannstand.

Stryk 1 Ø: 408232 N: 7674943

Stryket ser man når man kommer på et platå før siste bakke i bæringa. Utgangen er problemet. På høy vannstand blir det store valser. Ved lav vannstand så blir det steinete med sving og noen valser. Befaring anbefales. Otring går lett på venstre side. Kan være nok å otre forbi valsene midt i stryket.

Stryk D1
Stryk 1 Ø: 408232 N: 7674943

Stryk 2 Ø: 408760 N: 7675471

Falesgorzi er kort og morsom å padle på riktig vannstand. Mye vann gir store valser. Hovedfaret er helt til høyre, men på lav vannstand kan man droppe over et svaparti.(Iallfall med oppblåsbare kanoer). Ved mye vann er det fort gjort å otre forbi på venstre side.

Stryk D2 Falesgorzi
Stryk 2 Ø: 408760 N: 7675471

Stryk 3 Ø: 409005 N: 7675528

To stryk som henger sammen. Starter med Raigebakgorzi som går over i “Drite i buksa fossen”. Her står det forskjellige navn på ulike kartutgaver. I den nye kartserien 10166 Ahkkana (kartside 35E02 – utgivelsesår/ kartdata 2015), bruker man Buksalucchenguoika.

På lav vannstand er begge padlebare, men pass på utgangen i “Drite i buksa”. Her går elva rett i fjellveggen og kanoen kommer på tvers og blir klemt inn mot berget. På lav vannstand (svært lav), så merker man nesten ikke dette. Ligger ofte vrakrester i og nedenfor bergveggen.

Første del av Raigebakgorzi er vanskelig på høy vannstand. Man kan otre, men busker langs elva gjør det vanskelig. På mellomvannstand er det mulig å otre. På høy vannstand er det bare å hive seg i bæring. Bæring på venstre side. Sti og flatt, med et parti med noen steiner som er glatte.På lav vannstand er denne padlebar. Pass på valsene tidllg i den første svingen og valsene i venstre svingen lengre ned. Befaring på venstre side anbefales.På lav vannstand er det enkelt å gå inn til land på venstre side rett før “Drite i Buksa” og otre de siste meterne. Pass på etter utgangen, en kraftig bakevje vrir på kanoen.

Stryk D3
Stryk 3 Ø: 409005 N: 7675528

Stryk 4 Ø: 409616 N: 7676063

Et kort stryk i sving med bergvegg i utgangene. Ved høy vannføring dannes det store valser i utgangen. Ved lav vannstand er det noen valser og steiner i svinge rundt. Enkelt å otre ned på venstre side i siste del av stryket.

Stryk D4
Stryk 4 Ø: 409616 N: 7676063

 

Strekning ned til Beaivvasgieddi Ø: 409626 N: 7676259 til Ø: 411363 N: 7679008

Er enkel padling med stryk og noen flate partier. Strykene har lav fart og er oversiktlige. På høy vannstand er den noe nstore valser, men de er enkle å padle utenom. På lav vannstand blir det noe mere sving. Inn og utgangene er enkle.

StrykD5

 

Distanse                                                                                                                         Beaivvasgieddi Ø: 411363 N: 7679008 til Storfossen Ø: 414430 N: 7688047

Denne delen er en transportstrekning som inneholder tre overraskelser og kan være vindutsatt. Strekningen består av stillegående partier som kan være tunge hvis man får motvind. Særlig er den siste delen før Storfossen utsatt hvis det er nordavind. Da får du den midt i mot og gjør strekningen tung å padle.Strykene er lange, rolige og uten problemer. Med kraftig motvind kan det kreves å padle hardt selv om det er stryk.

 

Stryk 1 Ø: 411166 N: 7680366

Overraskelsene ligger i det andre stryket etter Beaivvasgieddi. Her er elva bred og forlokkende med sine fiskeplasser. På høyre side vil du passere en hytte med noen bygninger.

Stryket ser enkel ut uavhengig av vannstand, men den skjuler tre overraskelser som kommer rett etter hverandre. Overraskelsene er tre små drop, som kan komme litt fort på, så her bør man være forberedt. Hold midten av elva, kanskje en ørliten tanke til høyre. Da har du et godt utgangspounkt for å treffe åpninga i det første droppet. Dropp nr 2 kommer raskt på og har åpninga nesten på samme plass som nr 1. Det samme gjelder for nr 3 som kommer raskt på til slutt.

Ved høy vannstand er det store valser i åpningene. Her bør man være forsiktig hvis man padler Ally med tung opppakning. Valsene vil komme såpass brått på kanoen at de vil fylle den med vann, dette vanskeilg gjør de neste to valsene. En oppblåsbar kano vil løfte seg opp og her kreves det gode padletaker for å få farta opp igjen. Få åra ned i valsene og skap fart.

På lav vannstand er valsene mindre og det er enklere for Ally-kanoen. Alikevel er det viktig å treffe åpningene i de tre droppene. Utgangen er enkel uten noen store problemer uansett vannstand. Otring på venstre side.

Har prøvd å markere når de tre droppene kommer på karter, men dette er noe unøyaktig, men de kommer sånn ca litt før midten av hele strekningen.

StrykE1
Stryk 1 Ø: 411166 N: 7680366

Storfossen Ø: 414469 N: 7688027

Avhengig av vannstand så har man flere muligheter her. På lav vannstand kan man padle ned til selve fossen, bære/ otre seg forbi på venstre side og padle ut igjennom porten. På høy vannstand blir forholdene vanskeligere spesielt etter fossen med svingen og porten som gir store valser.

Man kan enten bære på sti et lengre strekning eller man kan padle/ otre seg ned til fossen og deretter komme seg inn på stien og bære den siste delen. Helt øverst må man otre seg ned på venstre side i et lite bekkefar. Deretter kan man padle før nye partier som man må vurdere ut i fra vannstand.

Velger man å bære den lengste strekningen er den på ca. 1,7 km. Selv om det er litt langt om noen få partier på stien er knotete går det ganske greit. Velger man å stoppen på toppen etter en liten bru, der terrenget åpner seg (oransje punkt), har man gått nøyaktig 1 km. Vi bruker ca 15-17 minutter på strekningen. Den siste delen går på 10-12 minutter.

Velger man å komme seg ned til fossen og bære derfra, blir det først å komme seg inn på stien over litt knotete terreng/ myr, men det går. Velger man å padle etter fossen, bør det være på lav vannstand. Anbefaler å befare først, selv om terrenger er litt vanskelig.

 

Distanse                                                                                                           Storfossen Ø: 414434 N: 7689807 til Raitegorzi Ø: 421229 N: 7689907

Et parti med stryk og stillevann som er vindsutsatt. Strykene er greie selv om de er lange. Lav fart og oversiktlig. På lav vannstand blir det en stein og svinging. På høy vannstand er det noen valser men de er uproblematiske. Leser elva godt i fra kanoen. Ikke behov for befaring først.

Storfossen til Raite
Storfossen Ø: 414434 N: 7689807 til Raitegorzi Ø: 421229 N: 7689907

Stryk 1 Ø: 421229 N: 7689907 – Raitegorzi

Raitegorzi er et vakkert stryk som kan gi et utall av muligheter. På bildet er det lav vannstand og et enormt sva-område åpenbarer seg. Hovedfaret går helt til høyre langs sandryggen. Ved lav vannstand kan man dra seg ned over svapartiet. Ved høy vannstand er det hovedfaret helt høyre langs grusryggen som gjelder. Noen valser midt i men holder man helt inntil kanten er det greit. Utgangen kan ved noen vannstander være litt vanskelig pga mye stein og valser. Er lett/ greit å lese på tur ned. Otring på høyre side ved høy vannstand.

Raitegorzi
Stryk 1 Ø: 421229 N: 7689907 – Raitegorzi

Distanse                                                                                                                           Raitegorzi Ø: 421229 N: 7689907 til Assebakte Ø: 428224 N: 7704094

Transportetappe uten utfordringer før man kommer ned til siste stryk der Karasjohka møter Lesjohka.

Stryk 1 Ø:428454 N: 7703405 – Assebakte

Stryket begynner faktisk litt lengre oppe men det er helt greit til den siste delen. Utgangen har steiner og valser. Holder man til venstre så unngår man det meste. På lav vannstand blir det noe svinging for å finne den beste veien. En del stein i utgangen. Leser elva godt fra kanoen. Otring på venstre side.

Assebakte
Stryk 1 Ø: 428454 N: 7703405 – Assebakte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: