Klasseledelse i teknologirike klasserom

Skoleåret er kommet i gang og 8.trinns elevene viser ingen hensyne eller nåde i bruken av skolepc’ene. Hverken nettvett eller digital dømmekraft er tilstede, lovverket brytes daglig. Men det aller værste er at elevene skjønner ikke at hvert avbrudd fra sosiale medier o.l. skaper avbrudd i læringsprosessene også.

Årsaken til at det er blitt slik handler om klasseledelse. Ikke det at lærerne ikke driver god klasseledelse, faktisk det motsatte, men den type klasseledelse fungerer i klasserom med digitale verktøy. En drøy påstand? Nei, en realitet! Fordi, med 1:1 dekning så må lærerene tilpasse klasseledelse til det nye klasserommet. Det som ofte skjer når man får 1:1, er at man setter “strøm på klasserommet”, der undervisningen og klasseledelse ikke endrer seg, men elevene arbeider på samme måte men bruker nå et digitalt verktøy til å lese og skrive med. Konsekvensen av dette er av vi “tvinger” elevene inn til en ekstrem mengde skjermtid. Alle læringsaktiviteter blir nå knyttet til skjermen, enten elevene arbeider alene eller sammen med andre.

En dominoeffekt av dette, er at elevene fort benytter seg av “godterieskåla” foran seg. Noe som igjen fører til at lærerne “mister” elevene og blir frustrerte over at elevene gjør ting de ikke skal gjøre. Ergo må vi elevene skjærpe seg, og vi trenger et program som skal “bestemme/ styre” elevenes aktivitet på skjermene.

Før man velger å gå til en slik form for klasseledelse, bør man se nøye på læreplanen og hva som menes med demokrati og medborgerskap og forsåvidt livsmestring også. Når læreplanen så til de grader vektlegger dette, så må det gjenspeiles i hvordan undervisning og klasseledelse foregår. Det å bevisst ha et program som overvåker elevenes aktivitet på det digitale verktøyet er for meg så “far behind” hva jeg som lærer prøver å få til i klasserom. Hvordan skal man da bygge opp tillit, respekt og skape relasjon hvis man overvåker og kontrollerer elevene?

Fagfornyelen, som egentlig er mer en læreplanreform “tvinger” lærerene til å endre undervisningen. Klasserommet skal å fra å være lærersentrert til å være elevsentrert. I et slikt landskap vil jeg som lærer jobbe med elevene, veilede og guide dem videre i arbeidet.

Åpne og rike oppgaver med dialogisk undervisning versus den tradisjonelle undervisningen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: