Luggumtur – Natur

Skal man forstå hva man mener med sporløs ferdsel og bærekraftig bruk av naturen, må man vite noe om alle elementene som er med å holde systemet (naturen) sammen.
“Instagram-samfunnet” setter utsikt i fokus og jamrer seg over inngrep i naturen. Arealfortrengning er vår tids største utfordring for naturen, men vet “Instagram-samfunnet” hva vi fortrenger?

Inngrep som hemmer utsikt eller skjønnheten i landskapet, kan man jo skjønne provoserer. Men her kan man møte seg selv i døra. Fordi vi alle er arealforetrengere og forstyrrer naturens balanse.
For å forstå dette må vi stoppe opp, bruke sansene og observere etter naturens innbyggere, er de der, eller tror jeg bare at de er der? Stopp og lytt, hører du småfuglene kvitre? Hører du kråkefugler kjattre på hverandre?

Ingenting er som en stille dag, ingen forstyrrelser, der man kan høre noe summe, kvitre, krype, rasle – et perfekt bakgrunnsteppe for avslapping, lese en bok, bare nyte. Men hva og hvem er det som skaper stemningen. Stopp opp, observerer, ned i gress og lyng, se etter detaljer, nyanser, former og ikke minst farger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: