Spill i skolen -Valiant Hearts fra Ubisoft

Når 9.trinn skal arbeide med 1. verdenskrig, forlater vi denne gangen læreboka og tavla og gjør klar spillfingrene. Ubisoft stiller med lisenser slik at vi får gjennomført en annerledes måte å lære på. Vi har gjort dette før, med stor suksess.

Hvorfor gjør vi dette. Er spill så revolusjonerende. Overhode ikke. Som andre bloggere også skriver om dette temaet (Odin Nøsen) så finnes det bare en revolusjonerende ting i klasserommet – læreren. Uten en engasjert lærer ingen effekt av hva du enn drar opp av fantastiske undervisningsopplegg.

Men ærlig talt, vil elevene lære noe fornuftig, uten akkurat det spilltekniske? Etter å ha kost meg i mange timer (er overhodet ikke en “gamer”) så er jeg ikke i tvil. Men det krever at vi lærere lager et godt opplegg som setter fokus på det elevene skal tilegne seg av kompetanse i fagene. 1. verdenskrig er ikke et eksplisitt tema i læreplanen, der elevene skal faktakunnskaper om detaljer fra krigen. Men krigen inneholder så mange faktorer som påvirker verdenssamfunnet ennå i dag. Et eksempel er hvordan krigen utviklet nye våpen gjennom ny teknologi. Krigen ble flyttet fra slagmarken, til lufta og havet. Soldatene møtte ikke bare mekaniske våpen med stor slagkraft, biologiske våpen ble også tatt i bruk på sitt mest grusomme. Første verdenskrig hadde også stor påvirkning på samfunnsforholdene i Europa – politisk, økonomisk osv.

Alt dette kan så taes opp til drøfting og diskusjon. Det er bare å starte med spørsmålet Hva hvis…………?  og hvordan hadde samfunnet vårt vært i dag?

Så er greia, vil et dataspill være noe vi kan lære igjennom? Er overhode ikke i tvil. Valiant Hearts setter sammen historien og krigen med konkrete faktabokser (Wiki’er), detaljerte symboler, dagbøker med spilldelen, slik at det blir et historisk innhold i det. Ut ifra de ulike personene vi følger (og spiller), får vi et innblikk i mange sider av krigen; soldatene på slagmarken på begge sider av styrkene, kvinnene, de “onde” generalene, ofrene, våpenkraften, galskapen og idiotien/ det meningsløse.

For elevene blir det viktig å ta vare på de ubesvarte spørsmålene. For å kunne trekke linjer og sammenhenger fra 1. verdenskrig kan disse ubesvarte spørsmålene være nøklene til å forstå bl.a. bakgrunnen til 2. verdenskrig når de på 10. trinn skal arbeide med denne konflikten. Det er kanskje først da man kan klarer å se noen linjer og sammenhenger fram til i dag. Da er det betimelig å stille spørsmålet WHY? – når russerne  i skrivende stund setter ut langdistanseraketter med mye større slagkraft enn det man hadde i 1. verdenskrig. WHY?

Valiant Hearts har så mange muligheter i seg og er en annerledes måte å lære på, og hvorfor ikke. Gode læringsmiljøer krever en varierte, praktiske og relevante undervisningsopplegg som engasjerer og inspirerer. Valiant Hearts gjør akkurat det. Spill det – prøv det – lek det – lær det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: