Web 2.0 – Literacy – Norskfaget

I læreplanen og formålet med norskfaget finner vi følgende: «I norskfaget møter elevene et bredt spekter av tekster. Faget bygger på et tekstbegrep som inkluderer muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen» I dag så er vi på vei til å bytte ut sammensatte tekster til modale tekster eller multimodaleContinue reading “Web 2.0 – Literacy – Norskfaget”

Digitale verktøy – Digital kompetanse

Her bygges det opp en idébank for digitale verktøy. Retter en takk til Eva Bratvold som med sin bloggside viste hvordan man gjør dette på en oversiktlig måte. Eva 2.0 – Ressursside Eva Bratvold Digitale Dialoger med Samtavla – Ønsker du å bruke digital teknologi på en måte som fremmer deltagelse og dialog i undervisningen din?  BloggerContinue reading “Digitale verktøy – Digital kompetanse”

Har skjønnlitteraturen noen verdi i dagens skole?

Skjønnlitteratur i læreplanen Skjønnlitteraturens posisjon i læreplanen har endret seg radikalt de siste 20 årene. I L97 var den klassiske skjønnlitteraturen en del av kulturarven. Læreplanen definerte hvilke klassiske tekster, og hvilke forfattere man burde arbeide med. Læreplanen la vekt på de litterære epokene, og den litterære kanon var i fokus. I LK06 endres detteContinue reading “Har skjønnlitteraturen noen verdi i dagens skole?”

Forstår vi sammenhengen mellom vurdering og læring?

Av Tor Kjelstad (Luggum) Det er lørdagskveld. Anne Lindmo har invitert Christian Berge landslagstrener i håndball, som nettopp ledet laget til sølv i VM og teaterinstruktør Marit Moum Aune til en lørdagsprat om bl.a ledelse og feedback. Underveis i samtalen kommenterer Aune hvordan Berge gjennomførte timeoutene i VM. Berge forklarte at han er godt forberedtContinue reading “Forstår vi sammenhengen mellom vurdering og læring?”